Gegevens en Privacy

vd Velde Webdesign © respecteert de privacy van jou als bezoeker en uiteraard van haar klanten. Ik zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die jij mij verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt onder de noemer ‘mijn dienstverlening’. Het verwerken van jouw persoonlijke gegevens gebeurt altijd op een manier die overeenkomt met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.